Spotkanie podsumowujące projekt odbyło się w Czechach

06.12.0222 r.

Spotkanie kończące i podsumowujące projekt odbyło się w dniu 6 grudnia 2022 r. na VSB w Ostrawie w Cechach. Nie zabrakło możliwości skorzystania z pracowni VR i spróbowania swoich sił w pracach na budowie w wirtualnej przestrzeni.

Po prezentacjach podsumowujących dokonania projektu, zaprezentowano przedstawicielom szkół możliwości pracowni VR oraz przedstawiono zasady nieodpłatnego wypożyczania pracowni wraz z całym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem - po uprzednim przeszkoleniu wytypowanych osób z personelu szkoły.