Projekt realizovaný Ústředním báňským institutem v Katovicích a Technickou univerzitou v Ostravě

"ODBORNÉ KOMPETENCE ABSOLVENTŮ JAKO PŘÍLEŽITOST K ZAMĚSTNÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, NA PŘESHRANIČNÍM TRHU PRÁCE“

financováno 85% z Evropského fondu pro regionální rozvoj INTERREG V-A Česká republika - Polsko