Aktuality

Setkání shrnující projekt se konalo v České republice

06.12.0222

Závěrečné a shrnující jednání projektu se konalo 6. prosince 2022 na VŠB v Ostravě v České republice. Nechyběla ani možnost využít VR studio a vyzkoušet si stavební práce ve virtuálním prostoru.

Po prezentacích shrnujících dosažené výsledky projektu byly zástupcům školy po předchozím zaškolení vybraných lidí z řad zaměstnanců školy představeny možnosti VR studia a pravidla bezplatného pronájmu ateliéru s veškerým vybavením a softwarem.

Jazykový workshop v Havířově

28. listopadu 2022

Dnes se na Střední průmyslové škole stavební v Havířově (Česká republika) uskutečnil meziškolní (polsko-české) jazykový workshop.

Škola v Havířově připravila pro polské účastníky projektu mnoho atrakcí a příležitostí vyzkoušet si nabyté dovednosti v používání českého jazyka.

Jazykové workshopy na další škole

30. listopadu 2022

Dne 30. listopadu 2022 se ve škole v Jeseníku (Česká republika) uskutečnil další jazykový workshop. Pozvání využily četné skupiny studentů ze Zespołu Szkół Technicznych z Kłodzka a Zespołu Szkół Technicznych z Nysy.

Velké oblibě se těšily soutěže ve virtuálním prostoru a sportovní aktivity. Všichni žáci využili možnosti zúčastnit se výuky češtiny interaktivní a zábavnou formou. Na závěr setkání pozvali hostitelé všechny účastníky na oběd akce.

Setkání shrnující projekt se konalo v České republice

06.12.0222

Závěrečné a shrnující jednání projektu se konalo 6. prosince 2022 na VŠB v Ostravě v České republice. Nechyběla ani možnost využít VR studio a vyzkoušet si stavební práce ve virtuálním prostoru.

Po prezentacích shrnujících dosažené výsledky projektu byly zástupcům školy po předchozím zaškolení vybraných lidí z řad zaměstnanců školy představeny možnosti VR studia a pravidla bezplatného pronájmu ateliéru s veškerým vybavením a softwarem.

Pages