Partneři

Polsko:

Główny Instytut Górnictwa v Katovicích je výzkumný ústav, pracující nejen pro hornický průmysl, ale také pro podnikatele z různých odvětví, včetně malých a středních, instituce a úřady státní správy a samosprávy, zahraniční partnery.
V současnosti čtyři základní pilíře naší činnosti tvoří:

•    hornictví,
•    environmentální inženýrství,
•    problematika spojená s kvalitou,
•    vzdělávání a školení.

GIG je jeden z nejoceňovanějších partnerů v takových oblastech činnosti, jako je hospodaření s odpady, recyklace surovin, energetické prohlídky a modernizace energetického hospodářství obcí a společností, optimalizace vodo-kanalizačního hospodářství, monitorování životního prostředí, program Čisté výroby, programy ekorozvoje obcí a regionů.

Problematika vzdělávání a školení zaujímá v perspektivách rozvoje institutu nesmírně důležité místo. nové druhy postgraduálního studia, specializovaná školení, kurzy nebo semináře zvyšující kvalifikaci zaměstnanců staví GIG, mimo vysoké školy, do skupiny největších a nejlepších školících institucí ve Slezsku.

Školící a informační centrum GIG je zapsáno do evidence institucí zákonného vzdělávání vedené primátorem města Katovice, disponuje akreditací Slezského kurátora osvěty ve věci vedení zákonného vzdělávání mimoškolní formou, je také zapsáno do Rejstříku školících institucí Slezského vojvodství vedeného Vojvodským úřadem práce v Katovicích.

Česká republika:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

•    VŠB-TU Ostrava má za sebou 170 let existence.
•    Zajišťuje bakalářské, magisterské a doktorské studium na 7 fakultách a dvě vyšší studia formou denního a kombinovaného studia.
•    Realizuje nebo se podílí na mnoha velkých výzkumně-vývojových projektech.
•    Spolupracuje s mnoha tuzemskými a zahraničnímu univerzitami a se soukromým sektorem.

Osoby vedoucí lekce v polských a českých skupinách:
Lekce vede multidisciplinární tým polských a českých specialistů disponujících bohatými pedagogickými zkušenostmi i zkušenostmi s praktickými aspekty odstraňování výrobků obsahujících azbest. 

Odborná podpora
Účastníkům školení nabízíme poskytování odborné podpory prostřednictvím internetových stránek. Naši odborníci odpoví na vaše otázky také telefonicky.