Popis projektu

Hlavní báňský ústav (Główny Instytut Górnictwa) v Katovicích po léta realizuje školící projekty týkající se bezpečného odstraňování výrobků obsahujících azbest v rámci národního „Programu očištění země od azbestu pro roky 2009-2032“. K dnešnímu dni jsme proškolili více než 1300 studentů architektonických a stavebních fakult polských vysokých škol. V současnosti realizujeme také školení na stavebních školách. Školení mají praktický charakter. Jejich absolvování opravňuje k dozoru nebo výkonu prací v kontaktu s azbestem, což potvrzuje osvědčení o absolvování kurzu vydané v souladu s platnými předpisy.

Dosavadní školení se setkala s velkým zájmem ze strany vysokoškoláků a středoškoláků a vysokým hodnocením ve věci jejich praktické užitečnosti v budoucí profesní práci.

Za zohlednění výše uvedeného bychom rádi nabídli realizaci nezpoplatněných školení tohoto typu na středních školách se stavebním profilem, v rámci programu financování přeshraničních projektů v česko-polském pohraničí: INTERREG V-A Česká republika - Polska - spravovaného Ministerstvem pro regionální rozvoj České republiky.

Hlavním cílem nabízených školení je doplnění profesních kompetencí o další certifikáty posilující profesní pozici absolventů vstupujících na trh práce v polsko-české přeshraniční oblasti.

Součástí balíčku nabízeného studentům je kurz správného zacházení s výrobky obsahujícími azbest, skládající se z praktické části, realizované s využitím technologie virtuální reality, a z teoretické části vedené odborníky z Polska a České republiky. Studenti budou mít navíc možnost využít krátký e-learningový kurz češtiny a zapojit se do atraktivních týdenních jazykových workshopů na území České republiky (v období prázdnin). Školy zapojené do projektu budou mít také možnost nezpoplatněného vypůjčení techniky sloužící k vedení lekcí ve virtuální realitě.

Období provádění projektu: leden 2019 - prosinec 2022