Projekt realizowany przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach oraz Uniwersytet Techniczny w Ostrawie

“Specjalistyczne kompetencje absolwentów szansą
na zatrudnienie w budownictwie, na transgranicznym rynku pracy”

finansowany w 85% w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG V-A Republika Czeska - Polska


Deklaracja Dostępności