Aktuality

20. - 22. října 2020 - Jelenia Góra (PL)

23/10/2020

Omezení související se zvýšením výskytu COVID-19 nám kdykoli může zabránit v pokračování výjezdů na školení dle plánovaného harmonogramu projektu. S o to větší radostí to potvrzujeme že ve dnech 20. – 22. října 2020 se podařilo realizovat školení na Technické škole MECHANIK v Jeleniej Górze.
Níže uvádíme několik fotografií z této události.

Ve škole SOŠ a SOU strojírenské a stavební  - Jeseník.

24. září 2020

Po dlouhé době výluky způsobené pandemií koronovirů můžeme znovu navštívit školy na české straně hranice a uskutečnit další z plánovaných školení.

Ve dnech 21. - 23. září 2020 se nám podařilo dokončit školicí kurz ve škole SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník.

Školení se zúčastnilo 20 studentů, kteří velmi vysoko hodnotili úroveň tříd, kterých se účastnili.

Zvláštní pozornost se těšilo VR studiu a možnosti praktického testování získaných dovedností na virtuálním staveništi.

Pages