Aktualności

Szkolenie pokazowe w Jeseniku

12.12.2019 r.

Dzisiaj odwiedzilismy szkołę inżynierii i budownictwa w Jeseniku podczas Dni Otwartych Szkoły.

Była to okazja do zrealizowania szkolenia pokazowego oraz zapoznania uczniów i kadry pedagogicznej z możliwościami jakie daje uczestnictwo w przedsięwzięciu eduakcyjnym dofinansowanym  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.

Strony