14-17 maja 2019 r - spotkania eksperckie w Polsce i Czechach