Nasz projekt na portalu Trybuny Górniczej

10.04.2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o naszym projekcie zamieszczoną na portalu GOSPODARKA-LUDZIE, Trybuny Górniczej 

http://nettg.pl/news/156973/szkolenia-azbestowe-z-wykorzystaniem-wirtualnej-rzeczywistosci-wspolny-projekt-glownego-instytutu-gornictwa-i-uniwersytetu-technicznego-w-ostrawie