Spotkanie na temat azbestu w czeskim parlamencie z udziałem GIG

30.04.2019 r.

Dr inż. Jacek Grabowski oraz mgr Szymon Łagosz z Głównego Instytutu Górnictwa wzięli udział w spotkaniu na temat sytuacji związanej z wyrobami zawierającymi azbest, zorganizowanym w czeskim parlamencie.

W czasie spotkania zaprezentowano polski Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Jednym z realizowanych przez GIG w ramach Programu są działania edukacyjne prowadzone w ramach polsko-czeskiego projektu związanego ze szkoleniami dla uczniów i studentów szkół budowlanych na terenie Polski i Czech, w zakresie bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. Pozwoli to na uzupełnienie kompetencji zawodowych o dodatkowe certyfikaty, wzmacniające pozycję zawodową absolwentów wchodzących na rynek prac w polsko-czeskim obszarze transgranicznym.